Odżelaziacze, odmanganiacze (złoża multimedialne i defeman)

Odżelaziacze, odmanganiacze

Kod produktu: OKFO-O1, OKFO-O2

Zastosowanie

Filtry odżelaziające OKFO-O1, odmanganiające OKFO-O2 znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Najczęściej są to wody podziemne z własnych ujęć. Zawartość żelaza w wodzie jest szczególnie kłopotliwa. Duża zawartość tych związków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności, żelazisty posmak, żółtą barwę. W gospodarstwie domowym powoduje powstawanie plam przy praniu bielizny. Już w niewielkich ilościach żelazo może powodować masowy rozwój bakterii w instalacjach i w rezultacie zarastać je. Często pod skupiskami bakterii rury korodują. Taka sytuacja może komplikować prawidłową działalność wielu gałęzi przemysłu.Filtry odżelaziająco−odmanganiające składają się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej oraz złoża odżelaziającego lub odżelaziająco-odmanganiajacego)jak też złoża Defeman (złoże odmanganiające). Butla wykonana jest z tworzywa sztucznego chemoodpornego posiadającego atest dopuszczeniowy Głównego Urzędu Dozoru Technicznego oraz ISO 9001.

Głowice sterujące Fleck w zależności od życzenia klienta mogą występować w wersji czasowej lub objętościowej.

Głowice w wersji czasowej (chronometrycznej) włączają płukanie w określone dni, uprzednio zaprogramowane.

Głowice objętościowe są znacznie bardziej dokładne i oszczędne, gdyż uruchamiają regenerację po przepływie określonej ilości uzdatnionej wody.

Istotną rolę w procesie oczyszczania wody stanowi złoże utleniające, które jest odpowiednio dobierane i mieszane. Złoże wymaga napowietrzania wody za pomocą zwężki lub sprężarki i mieszacza. Odżelaziacze z tego typu złożem znajdują zastosowanie jedynie w przypadku, gdy zamontowany jest hydrofor zwykły-przelotowy (nie przeponowy).

W zależności od analizy wody, rodzaju instalacji i przewidywanego zużycia wody Oktagon dobiera odpowiednią wielkość i rodzaj filtra odżelaziającego, odmanganiającego.

Schemat połączeniowy

1 − woda dopływająca
2 − napowietrzacz
3 − hydrofor zwykły
4 − odżelaziacz, odmanganiacz
5 − woda uzdatniona
6 − kanalizacja

Dane techniczne

UrządzeniaIlość złożaWydajnośćTemp.Średnica złączaCiśnienieŻywotność złożaWymiary butli d/h
OKFO-O1, O2 10x44 28 l0,7 m³/h5–38C1" lub 11/4"1,8-8 bardo 5 lat10/44 cale
OKFO-O1, O2 10x54 44 l0,8 m³/h10/54 cale
OKFO-O1, O2 12x48 51 l1,1 m³/h12/48 cali
OKFO-O1, O2 13x5469 l1,3 m³/h13/54 cale
OKFO-O1, O2 14x6596 l1,5 m³/h14/65 cali
OKFO-O1, O2 16x65120 l2,0 m³/h16/65 cali
OKFO-O1, O2 18x65160 l2,5 m³/h18/65 cali
OKFO-O1, O2 21x60200 l3,3 m³/h21/60 cali
OKFO-O1, O2 24x69300 l4,4 m³/h24/69 cali
OKFO-O1, O2 30x72450 l7,0 m³/h30/72 cale
OKFO-O1, O2 36x72700 l~10 m³/h36/72 cale

Wymiary urządzenia

Projektujemy i wykonujemy stacje odżelaziająco odmanganiające na każdą wydajność.

Typ urządzeniaJednostkiABCD
OKFO-O1, O2 10x44[mm]2541401118zależy od typu głowicy
OKFO-O1, O2 10x542541401372
OKFO-O1, O2 12x483051801219
OKFO-O1, O2 13x543301801372
OKFO-O1, O2 14x653561801651
OKFO-O1, O2 16x654071801651
OKFO-O1, O2 18x654521801651
OKFO-O1, O2 21x605341801524
OKFO-O1, O2 24x696101801753
OKFO-O1, O2 30x727621801829
OKFO-O1, O2 36x729151801829

Dostępne napowietrzacze

Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy