Odżelaziacze, odmanganiacze (złoża greensand)

Odżelaziacze, odmanganiaczeKod produktu: OKFO-O3

Zastosowanie

Filtry odżelaziająco-odmanganiające OKFO-O3 znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie woda jest zanieczyszczona związkami żelaza i manganu. Najczęściej są to wody podziemne z własnych ujęć. Zawartość żelaza w wodzie jest szczególnie kłopotliwa. Duża zawartość tych związków powoduje pogorszenie cech organoleptycznych wody: powstanie mętności, żelazisty posmak, żółtą barwę. W gospodarstwie domowym powoduje powstawanie plam na szkle oraz przy praniu bielizny. Już w niewielkich ilościach żelazo może powodować masowy rozwój bakterii żelazistych w instalacjach i w rezultacie tworzyć gąbczastą rdzę. Często pod skupiskami bakterii rury korodują. Taka sytuacja może komplikować prawidłową działalność niektórych gałęzi przemysłu. W niektórych gałęziach np. papierniczym woda nie może zawierać nawet małych ilości żelaza.

Filtry odżelaziająco – odmanganiające składają się z butli ciśnieniowej, głowicy sterującej Fleck, specjalistycznego złoża Greensand, które nie wymaga napowietrzania oraz zbiornika na roztwór regenerujący złoże. Butla wykonana jest z tworzywa sztucznego chemoodpornego posiadającego atest dopuszczeniowy Głównego Urzędu Dozoru Technicznego oraz ISO 9001.

Głowice sterujące Fleck w zależności od życzenia klienta mogą występować w wersji czasowej lub objętościowej.

Głowice w wersji czasowej (chronometrycznej) włączają płukanie w określone dni, uprzednio zaprogramowane.

Głowice objętościowe są znacznie bardziej dokładne i oszczędne, gdyż uruchamiają regenerację po przepływie określonej ilości uzdatnionej wody.

Istotną rolę w procesie oczyszczania wody stanowi złoże utleniające Greensand, które doskonale się sprawdza w instalacjach gdzie jest zainstalowany hydrofor przeponowy (membranowy). W takiej sytuacji napowietrzanie wody jest niemożliwe. Trwałość złoża wynosi od 5-7 lat, jednak wymaga ono okresowej regeneracji przeciwprądowej roztworem nadmanganianu potasu (KMnO4).

W zależności od analizy wody, rodzaju instalacji i przewidywanego zużycia wody OKTAGON dobiera odpowiednią wielkość i rodzaj filtra odżelaziającego, odmanganiającego.

Średnie zużycie nadmanganianu potasu (KMnO4) wynosi 1 kg miesięcznie.
Dawkę nadmanganianu potasu oblicza się ze wzoru:
mg/kg KMnO4 = (1 x mg/kg Fe) + (2 x mg/kg Mn)

Schemat podłączeniowy

Odżelaziacze, odmanganiacze

1 − woda dopływająca
2 − odżelaziacz, odmanganiacz
3 − zbiornik na regenerant
4 − kanalizacja
5 − woda uzdatniona

Dane techniczne

Typ urządzeniaIlość złożaWydajnośćTemperaturaŚrednica złączaCiśnienieŻywotność złożaWymiary butli d/h
OKFO-O3 10x44 28 l0,7 m³/h3 – 38 C1” lub 11/4”1,8 - 8 bardo 5 lat10/44 cale
OKFO-O3 10x54 44 l0,7 m³/h10/54 cale
OKFO-O3 12x48 51 l1,1 m³/h12/48 cali
OKFO-O3 13x5469 l1,3 m³/h13/54 cale
OKFO-O3 14x6596 l1,5 m³/h14/65 cali
OKFO-O3 16x65120 l2,0 m³/h16/65 cali
OKFO-O3 18x65160 l2,5 m³/h18/65 cali
OKFO-O3 21x60200 l3,3 m³/h21/60 cali
OKFO-O3 24x69300 l4,4 m³/h24/69 cali
OKFO-O3 30x72450 l7,0 m³/h30/72 cale
OKFO-O3 36x72700 l~10 m³/h36/72 cale

Wymiary urządzenia

Typ urządzeniaJednostkiABCD
OKFO-O3 10x44[mm]2541401118zależy od typu głowicy
OKFO-O3 10x542541401372
OKFO-O3 12x483051801219
OKFO-O3 13x543301801372
OKFO-O3 14x653561801651
OKFO-O3 16x654071801651
OKFO-O3 18x654521801651
OKFO-O3 21x605341801524
OKFO-O3 24x696101801753
OKFO-O3 30x727621801829
OKFO-O3 36x729151801829

Typ urządzeniaJednostkiEF
Zbiornik na KMnO4[mm]260410

projektujemy i wykonujemy stacje na każdą wydajność

Przedstawione urządzenia są jedynie częścią pełnego asortymentu firmy